Verbeter het contact met jouw puber met de krachtige methode van geweldloos verzet

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 23 jaar

Verbeter het contact met jouw puber met deze krachtige en betekenisvolle methode.

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 23 jaar.

Welkom!

Hier ben je aan het goede adres als je ouder bent van een tiener of adolescent en ook wanneer je als gezinswerker of jongerenwerker ouders en jeugdigen hulp en ondersteuning biedt. Mijn naam is Anita Bergman. Met veel passie en plezier werk ik al weer ruim 20 jaar in gezinnen als coach en oudertrainer. De relatie tussen ouders en kinderen is voor mij de meest boeiende die er is. Onlosmakelijk ben je met elkaar verbonden, maar daarmee heb je nog geen garantie voor een soepel en betekenisvol contact. Hoe het gaat tussen ouder en kind is voortdurend aan verandering onderhevig. In sommige periodes gaat het hartstikke goed, maar als ouder kan je ook met je handen in het haar komen te zitten en je geen raad meer weten.

Je hoeft het niet alleen te doen! Met onderkennen dat je niet op deze manier verder kunt en wilt, heb je een belangrijke eerste stap gezet. Zie mij als een gids, ik kan tijdelijk met je oplopen en samen met je ontdekken hoe je als ouder zelfbewust en krachtig aanwezig kunt zijn in het leven van je kind(eren). Binnen de praktijk zijn er verschillende trainingen, zowel individueel als in een groep.

Tijdens de trainingen werk ik met je uit het werkboek Stevig staan in je ouderschap dat ik in eigen beheer uitgeef. Ik houd ervan om constructief aan de slag te zijn. Door te lezen en de opdrachten te maken kunnen ouders zich stap voor stap bewust worden van hun ouderpositie en hoe zij het ouderschap vorm geven. Je kan vaak veel meer dan dat je denkt of voor mogelijk houdt. Belangrijk dat je dit in beeld krijgt en er naar kunt handelen. 

Het werkboek is ook zeer geschikt voor gezinswerkers, die geregeld met ouders in gesprek zijn over waar zij tegenaan lopen in de opvoeding van hun tiener of adolescent. Het boek heeft een gestructureerde opbouw, waarin alles van de methode aan bod komt. Dit kan een leidraad en houvast bieden tijdens gesprekken of groepsbijeenkomsten met ouders.

Tijdens de trainingen werk ik met je uit het werkboek Stevig staan in je ouderschap dat ik in eigen beheer uitgeef. Ik houd ervan om constructief aan de slag te zijn. Door te lezen en de opdrachten te maken kunnen ouders zich stap voor stap bewust worden van hun ouderpositie en hoe zij het ouderschap vorm geven. Je kan vaak veel meer dan dat je denkt of voor mogelijk houdt. Belangrijk dat je dit in beeld krijgt en er naar kunt handelen. 

Het werkboek is ook zeer geschikt voor gezinswerkers, die geregeld met ouders in gesprek zijn over waar zij tegenaan lopen in de opvoeding van hun tiener of adolescent. Het boek heeft een gestructureerde opbouw, waarin alles van de methode aan bod komt. Dit kan een leidraad en houvast bieden tijdens gesprekken of groepsbijeenkomsten met ouders.

Een unieke en krachtige kijk op ouderschap van kinderen in de leeftijd van 10-23 jaar

Als ouder van een tiener of adolescent kan je voor uitdagende vraagstukken en dilemma’s komen te staan. Tijdens de puberteit vinden er diverse verschuivingen en veranderingen plaats. In het lichaam spelen de hormonen op. Je kind gaat de weg afleggen naar adolescent en jong volwassene. 

Wat ooit normaal en vanzelfsprekend was, wordt onder de loep genomen. Veel pubers willen meer autonomie en zelf beslissingen mogen nemen. Dit kan spanningen, conflicten of juist afstandelijkheid in de hand kan werken. Als ouder voorzie je de risico’s die je kind dreigt te lopen. Je wilt graag dingen uitleggen en voorkomen, maar je kind reageert afwerend en is stellig in dat hij zelf wel weet wat goed voor hem is.

Wat doe je als je het gevoel hebt dat je vastzit in een negatieve herhaling van zetten? Hoe houd je vol als je alles geprobeerd hebt? Als strenger zijn niet helpt, maar begrip tonen of meebewegen om tot een compromis te komen evenmin? Het kan uitzichtloos voelen en maken dat je steeds verder wegraakt van wat jij belangrijk vindt voor jullie contact en een ontspannen gezinsleven.

Ik vind het belangrijk dat ouders er niet alleen voor staan en dat ze nieuwe mogelijkheden in zichzelf leren (her)kennen. Met de inzet van de methode geweldloos verzet krijgen ouders een richting gevend kompas en stevig fundament onder hun voeten. De methode biedt een nieuw perspectief om vanuit te denken en te doen. Het slaat een brug tussen hoe je een grens stelt aan ontoelaatbaar gedrag en tegelijkertijd investeert in een betekenisvol contact met je kind.

Uitgangspunt is dat je invloedrijk kunt zijn, wanneer je focust op wat voor jou van waarde is, op wat jij wilt zeggen en doen, wetende dat je geen garantie hebt op het resultaat van jouw woorden of acties. Wanneer je het patroon van onenigheid, verwijdering of conflicten wilt doorbreken, helpt het om te weten dat het geen kwestie is van winnen of verliezen. Wel van moed, vertrouwen en volhouden!

“Controle op de ander is onmogelijk.

Controle op jezelf is haalbaar”

De taal, de houding en de acties die horen bij het geweldloos verzet kan je leren en daar help ik je graag bij. Je kan verschillende trainingen volgen.

Wil je graag zelfstandig aan de slag en persoonlijk in gesprek met mij over wat er bij jouw thuis speelt, dan is de training Op weg met geweldloos verzet passend voor jou of voor jullie. In 6 uur tijd werken we met elkaar uit een werkboek, krijg je nieuwe inzichten en ideeën over wat helpende gedragsalternatieven kunnen zijn en ga je hier actief mee aan de slag. We kijken samen naar waar en hoe je het verschil kunt maken. 

Vind je het fijn om ook andere ouders te ontmoeten en met en van elkaar te leren? Wil je graag wat uitgebreider stil staan bij de zorgen die je hebt en hoe je de negatieve interactiepatronen in je gezin kunt gaan doorbreken? Wanneer je deelneemt aan de groepstraining Het roer om met geweldloos verzet ontmoet je andere ouders die gelijkgestemd zijn en die zullen begrijpen hoe uitzichtloos en machteloos het kan voelen. We nemen de tijd om met elkaar te kunnen uitwisselen, maar het wordt geen praatgroep. Iedereen heeft hetzelfde doel en dat is weer stevig staan in het ouderschap en met die focus gaan we met elkaar aan het werk.

De taal, de houding en de acties die horen bij het geweldloos verzet kan je leren en daar help ik je graag bij. Je kan verschillende trainingen volgen.

Wil je graag zelfstandig aan de slag en persoonlijk in gesprek met mij over wat er bij jouw thuis speelt, dan is de training Op weg met geweldloos verzet passend voor jou of voor jullie. In 6 uur tijd werken we met elkaar uit een werkboek, krijg je nieuwe inzichten en ideeën over wat helpende gedragsalternatieven kunnen zijn en ga je hier actief mee aan de slag. We kijken samen naar waar en hoe je het verschil kunt maken. 

Vind je het fijn om ook andere ouders te ontmoeten en met en van elkaar te leren? Wil je graag wat uitgebreider stil staan bij de zorgen die je hebt en hoe je de negatieve interactiepatronen in je gezin kunt gaan doorbreken? Wanneer je deelneemt aan de groepstraining Het roer om met geweldloos verzet ontmoet je andere ouders die gelijkgestemd zijn en die zullen begrijpen hoe uitzichtloos en machteloos het kan voelen. We nemen de tijd om met elkaar te kunnen uitwisselen, maar het wordt geen praatgroep. Iedereen heeft hetzelfde doel en dat is weer stevig staan in het ouderschap en met die focus gaan we met elkaar aan het werk.

Het is mogelijk om vrijblijvend online met elkaar kennis te maken. In 3 kwartier tijd kunnen we ontdekken of het trainingsaanbod je aanspreekt en past bij wat jij graag wilt bereiken.

Als begeleider, coach of behandelaar aan de slag met het geweldloos verzet

Het geweldloos verzet is allereerst een methode die ontworpen is voor ouders van tieners en adolescenten. De grondlegger van het geweldloos verzet is Haim Omer, een Israëlisch hoogleraar in de pedagogiek, maar eveneens een vader van een zoon in de puberteit. Wanneer hij zich geen raad meer weet met het grensoverschrijdende gedrag van zijn zoon en de gespannen situatie die is ontstaan in huis, zoekt hij naar inspiratie en naar nieuwe invalshoeken.

 In hem ontstaat de gedachte dat hij zich geterroriseerd voelt, onderdrukt en niet vrij om te doen wat voor hem hoort bij goed ouderschap. Het is die gedachte die maakt dat hij op zoek gaat naar hoe er in de wereld omgegaan wordt met terreur, conflicten, macht en onmacht. Hij verdiept zich o.a. in Martin Luther King en Mahatma Gandhi en hun manier van doen en aanwezig zijn. Dit weet hij te vertalen naar een strategische manier van denken en handelen die ouders tot steun gaat zijn in hun ouderschap.

Inmiddels zijn er ook veel professionals in het onderwijs en in de (jeugd)zorg, die er graag mee werken. Het draagt bij aan hun zelfbewust en daadkrachtig handelen. Voor wie beroepsmatig geïnteresseerd is in de methode en hier graag mee wil leren werken, heb ik eveneens een trainingsaanbod. Zelf heb ik jarenlang in de ambulante jeugdhulp en de residentiële jeugdzorg gewerkt. De methodiek van het geweldloos verzet heeft me verrijkt en blijft voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Als oudertrainer heb ik ontdekt dat het trainen van ouders in groepen een bijzondere meerwaarde heeft. Ik ben bij elke groep weer onder de indruk van de onderlinge verbinding die ontstaat, wat er gedeeld wordt en hoe ouders elkaar steunen en support bieden. Ze verstaan elkaar met enkele woorden, moedigen elkaar aan en dragen elkaar een warm hart toe. Omgaan met de groepsdynamiek en als een oudertrainer een veilige en krachtige leeromgeving creëren is een vak apart. Ik kan me voorstellen dat je, ook als je opgeleid bent in de methode toch kunt aarzelen of je daarmee een groep ouders kunt trainen en begeleiden.

Speciaal voor jou, als jij je hierin herkent, heb ik een aanbod om als mijn co-trainer ervaring op te doen. Ik bied je coaching, we bereiden ons samen voor op de groepsbijeenkomsten en reflecteren naderhand hoe het verlopen is en welke conclusies we daaraan verbinden. Samen trainen we een aantal groepen tot je het je helemaal eigen hebt gemaakt om met een groep ouders aan de slag te zijn.

Log in