Kwaliteit

Registratie bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Wij staan als jeugd- & gezinsprofessional persoonlijk geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit kwaliteitsregister is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland.

Alle jeugdprofessionals moeten voldoen aan de gestelde gedrags- en beroepsregels Ze tonen daarmee aan dat ze over de juiste ervaring, kennis en vaardigheden beschikken om met jeugdigen en hun gezinnen te kunnen werken en daarbij de gewenste en gepaste kwaliteit te leveren.

Het kwaliteitsregister zorgt er voor dat jeugdprofessionals hun vakkennis voortdurend op peil houden door opleidingen, trainingen en cursussen in hun vakgebied te volgen. Daarnaast wordt er van de jeugdprofessionals gevraagd dat zij reflecteren op hun handelen door deel te namen aan praktijkbegeleiding, intervisie en/of supervisie.

Wil je hier mee over weten? Kijk op de website van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Movisie, de databank waar effectieve sociale interventies staan opgeslagen

De behandelmethode Geweldloos Verzet in Gezinnen is opgenomen in de databank van Movisie. Dit betekent dat Movisie de behandelmethode erkend heeft.

Er staat in het kort beschreven wat de methode inhoudt, wat de werkzame elementen zijn en door wie er mee gewerkt mag worden. Daarnaast kun je er een samenvatting lezen van onderzoek wat gedaan is naar de effectiviteit van de methode.

Geïnteresseerd? Lees verder op www.movisie.nl

Log in