Jij in je ouderschap!

De relatie tussen ouder en kind is een onlosmakelijke verbintenis. Wat er ook gebeurt, je hoort bij elkaar. Dat zorgt voor een extra dynamiek, die er in andere relaties niet is. Kinderen weten hun ouders doorgaans feilloos te raken in wat voor hen belangrijk is en gevoelig ligt. Ook ouders kunnen bewust of onbewust veel impact hebben met wat ze zeggen en doen, al laten tieners en adolescenten daar soms nauwelijks iets van blijken.

Soms worden er opmerkingen geplaatst die gaan over wat er in het hier en nu speelt. Dikwijls gaan daar ook herinneringen aan eerdere ervaringen achter schuil. Ieder gedrag heeft een boodschap in zich, wat vraagt om een reactie. Ontoelaatbaar en onacceptabel gedrag heeft begrenzing nodig, maar hoe kan dit op een krachtige manier zonder de verbinding met elkaar te schaden of te verliezen? Vaak is er veel moed nodig om de gedragspatronen te herkennen en met nieuwe woorden en acties de weg naar verandering in te slaan.  

Het geweldloos verzet is allereerst een methode, die bestaat uit een vijftal uitgangspunten, die vertaald zijn naar concrete interventies. Tegelijkertijd is het ook meer dan dat. Het kent een geheel eigen perspectief en is in die zin ook een filosofie, een manier van denken en doen die zorgt voor meer verbinding. 

We bieden hiervoor twee verschillende trainingen aan Op weg met geweldloos verzet en Het roer om met geweldloos verzet

Tijdens de trainingen en door te lezen en te werken uit het werkboek leer je de methode kennen en toepassen. Je wordt je ook meer bewust van je eigen gedachten en gevoelens, je innerlijke dialogen en overtuigingen. Je (her)ontdekt wat jouw krachtig maakt in je ouderschap en hoe je om wilt gaan met jouw uitdagingen. 

Zelfkennis verrijkt je om vrijer te kunnen denken en handelen en negatieve interactiepatronen te kunnen doorbreken. Met het geweldloos verzet leg je een stevige basis in jezelf, die onomkeerbaar is, een innerlijk houvast voor hoe je als ouder aanwezig wilt zijn in het leven van je kind(eren).

Training Op weg met geweldloos verzet

Deze training is voor ouders die een beter en meer ontspannen contact willen hebben met hun kind en voor ouders die ervaren dat zij de grip op de situatie dreigen te verliezen. Door het volgen van deze individuele training voorkom je erger.  

De training duurt 3 tot 4 maanden. Het is een gestructureerde training, waarin de focus ligt op het bewerkstelligen van verandering. Je leert als ouder om te gaan met het ingewikkelde, opstandige en uitdagende gedrag van je puber. Je ontdekt hoe je ontoelaatbaar gedrag een halt toe kunt roepen en tegelijkertijd kunt investeren in het persoonlijke contact en een fijne, ontspannen sfeer in huis.

De training brengt je weer dichterbij wat jij van waarde vindt in de opvoeding en er is aandacht voor hoe je dat in je woorden en je acties tot uiting laat komen. 

Op weg met Geweldloos Verzet

Training Het roer om met geweldloos verzet

Training 'Het roer om met geweldloos verzet'De training ‘Het roer om met Geweldloos Verzet’ is voor ouders die ervaren dat zij nauwelijks grip meer op de situatie met hun opgroeiende tiener of adolescent hebben. Je kind is onbereikbaar voor je geworden en de spanningen in huis lopen hoog op. Je voelt je onzeker en machteloos. Voortdurend vraag je je af hoe je weer regie kunt gaan ervaren. Het is een continue negatieve herhaling van zetten. Je maakt je zorgen en weet: er moet werkelijk iets gaan gebeuren. 

Door het volgen van deze training ontdek je hoe jij het roer weer in handen kunt krijgen. De training is erop gericht om jou als ouder handvatten te bieden, zodat je jezelf weer kunt herpakken. Je wilt weer met zelfvertrouwen en daadkracht kunt reageren op je kind en ervoor zorgen dat je kind ook terug kan kijken op een fijne jeugd.

De training bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten en uit 4 of 5 persoonlijke gesprekken met een van de trainers. In de groep kun je met en van elkaar leren. De andere ouders vertellen een soortgelijk verhaal als jij. Er zal volop herkenning zijn.  Het is natuurlijk aan jou wat je wilt delen in de groep.

In de training ligt de focus op het je eigen maken van de uitgangspunten en de methodiek van het geweldloos verzet. Je leert hoe je deze manier van denken en doen kunt integreren in je dagelijkse gezinsleven. Je leert om op een nieuwe en krachtige manier grenzen te stellen aan ontoelaatbaar gedrag en een goede balans te vinden in hoe je ook zorgt voor ontspanning en fijne momenten in het gezin. Tijdens de persoonlijke gesprekken is er de gelegenheid om aandacht te besteden aan dingen die tijdens de groepsbijeenkomst niet aan bod zijn gekomen.

Training Het roer om met geweldloos verzet

De training ‘Het roer om met Geweldloos Verzet’ is voor ouders die ervaren dat zij nauwelijks grip meer op de situatie met hun opgroeiende tiener of adolescent hebben. Je kind is onbereikbaar voor je geworden en de spanningen in huis lopen hoog op. Je voelt je onzeker en machteloos. Voortdurend vraag je je af hoe je weer regie kunt gaan ervaren. Het is een continue negatieve herhaling van zetten. Je maakt je zorgen en weet: er moet werkelijk iets gaan gebeuren. 

Door het volgen van deze training ontdek je hoe jij het roer weer in handen kunt krijgen. De training is erop gericht om jou als ouder handvatten te bieden, zodat je jezelf weer kunt herpakken. Je wilt weer met zelfvertrouwen en daadkracht kunt reageren op je kind en ervoor zorgen dat je kind ook terug kan kijken op een fijne jeugd.

De training bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten en uit 4 of 5 persoonlijke gesprekken met een van de trainers. In de groep kun je met en van elkaar leren. De andere ouders vertellen een soortgelijk verhaal als jij. Er zal volop herkenning zijn.  Het is natuurlijk aan jou wat je wilt delen in de groep.

In de training ligt de focus op het je eigen maken van de uitgangspunten en de methodiek van het geweldloos verzet. Je leert hoe je deze manier van denken en doen kunt integreren in je dagelijkse gezinsleven. Je leert om op een nieuwe en krachtige manier grenzen te stellen aan ontoelaatbaar gedrag en een goede balans te vinden in hoe je ook zorgt voor ontspanning en fijne momenten in het gezin. Tijdens de persoonlijke gesprekken is er de gelegenheid om aandacht te besteden aan dingen die tijdens de groepsbijeenkomst niet aan bod zijn gekomen.

Log in