Hallo professional,

Werken met jeugd en in gezinnen betekent werken in een dynamische en enerverende context. Geen dag is hetzelfde. Er gebeurt van alles. Soms zie je bepaalde acties of reacties wel aankomen. Soms is het volkomen onverwacht. Dat vraagt van jou veerkracht en psychologische flexibiliteit. Als jeugd- en gezinswerker ben je je eigen instrument. Waar een timmerman arriveert met zijn gereedschapskist om te gaan bouwen aan huizen en gebouwen, zo kom jij met jezelf om te bouwen aan relaties en bij te dragen aan gedragsveranderingen.

Met wat jij meebrengt in de interactie bouw je een fundament, waarop de ander zich kan laten zien, kan groeien en zich ontwikkelen.  De impact die je hebt, zie je terug in hoe er op je gereageerd wordt.
Ouders en jeugdigen houden je als het ware voortdurend een spiegel voor. De ene keer is het fijner om daarin te kijken, dan de andere keer. Iedere werker wordt onherroepelijk geconfronteerd met zijn eigen ongemak, met waar het spannend is en met wat onzekerheid of vertwijfeling teweeg brengt.

Het geweldloos verzet is een manier van denken en doen die zorgt voor innerlijke stevigheid en een goed werkend kompas. Het biedt een vernieuwend perspectief om jezelf te positioneren en je te verhouden tot complexe en uitdagende situaties. Er is aandacht voor hoe je in verbinding kunt zijn en blijven met ouders en kinderen,  ook wanneer zij vermijdendof  afwerend gedrag laten zien. Tegelijkertijd geeft het ook richting aan hoe je je kunt verhouden tot onacceptabel en grensoverschrijdend gedrag waar je niet van weg wilt kijken.

Met de kennis en de interventies van de methode van geweldloos verzet ga je leren en ontdekken hoe je verbonden kunt blijven en een heldere visie kunt verwoorden en naleven, ook in situaties waar grensoverschrijdend gedrag herhaaldelijk een halt toegeroepen moet worden.  Je ontdekt hoe je kunt werken met oplossingsverzoeken, relatiegebaren en herstelacties, die positieve bewegingen op gang brengen. De focus komt te liggen op het hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in een situatie. Alle gedragsverandering begint bij je eigenaar voelen van jouw deel van de oplossing, de intrinsieke motivatie om hiervoor te willen werken en de zelfdiscipline en de moed om het vol te kunnen houden.

Trainingsaanbod

Er is een trainingsaanbod voor een behandelteam van pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg en voor een team van ambulante gezinswerkers. Tijdens de training besteden we aandacht aan hoe je het samen kunt doen, hoe je elkaar kunt steunen, support kunt bieden en samen de schouders er onder kunt zetten op betekenisvolle momenten. Er valt volop te leren van en met elkaar, een mens is nooit uitgeleerd. Kenmerkend aan mijn manier van trainen is dat ik aandacht besteed aan eigen reflectie en teamreflectie. Dat doe ik graag met ervaringsgerichte oefeningen. De methode leren kennen is stap 1 en daarna begint het. Werken met je eigen geraaktheid, met wat jouw krachtig maakt en tot een zelfbewuste boeiende en authentieke persoon, die zijn eigen plek inneemt in de relatie met jongeren, ouders en de eigen collega’s.

Wil jij ook:

Lees dan verder over wat de beide teamtrainingen inhouden:

Nieuw aanbod: Train de trainer

In 2013 startte ik met het trainen van ouders in groepen. Na opgeleid te zijn in de methode geweldloos verzet had ik er zin en vertrouwen in. De methode was mijn houvast en kompas. Het werd een waardevolle ontdekkingstocht. Mijn leerstijl is die van samen ontdekken. Met mijn collega sprong ik in het diepe en al zwemmende leerden we van onze eigen ervaringen en die van anderen. Ik vulde mijn kennis en vaardigheden als trainer aan met wat ik leerde als intervisiebegeleider en supervisor over groepsleren en groepsdynamica. Het is typisch Anita; “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik vertrouw erop dat ik het wel kan”.

Gaandeweg realiseerde ik me dat niet iedereen dezelfde leervoorkeur heeft en merkte ik dat niet iedereen die zich het gedachtengoed van het geweldloos verzet eigen heeft gemaakt hiermee ook groepen ouders is gaan trainen. Laat ik voorop stellen dat dit ook niet altijd het meest passend is, maar het is waardevol om het groepsaanbod te hebben voor ouders. 

Het geweldloos verzet leent zich er beslist voor om een krachtige en veilige leeromgeving te creëren waarin ouders van en met elkaar leren. Als geen ander verstaan en begrijpen zij elkaar in de weg die ze hebben afgelegd, de uitdagingen die ze getrotseerd hebben en de moed die ze opbrengen door zich aan te melden voor de oudertraining. De onderlinge erkenning zorgt voor wederzijdse stimulans. Iedereen ervaart weer hoe belangrijk het is om zich gesteund te weten en support te kunnen vragen. Om open te kunnen zijn over hoe het echt gaat zonder bang te hoeven zijn voor goed bedoelde adviezen, onbegrip of een oordeel.

In de afgelopen tien jaar heb ik een gestructureerd trainingsprogramma ontwikkeld, waar het werkboek Stevig staan in je ouderschap een uitkomst van is. Het is mijn missie dat ouders zich de methode eigen maken en zich erin thuis gaan voelen, zodat de taal, de houding en de interventies op den duur als vanzelfsprekend van binnenuit gaan komen.

Denk jij al lezende, ja hier herken ik me in, dit wil ik ook voor ouders? Wellicht is het dan wel wat voor jou om mijn co-trainer te worden! Ik heb een module ontworpen waarbij we samen een aantal groepstrainingen gaan geven, met als doel dat jij het na afloop van de module ook helemaal ziet zitten om zelf de groepstraining aan te bieden en vorm te geven binnen jouw praktijk of in jouw organisatie. Ik zou het fantastisch vinden als het groepsaanbod voor ouders zich steeds verder uitbreidt en overal op de kaart komt te staan.

Nieuw aanbod:
Train de trainer

In 2013 startte ik met het trainen van ouders in groepen. Na opgeleid te zijn in de methode geweldloos verzet had ik er zin en vertrouwen in. De methode was mijn houvast en kompas. Het werd een waardevolle ontdekkingstocht. Mijn leerstijl is die van samen ontdekken. Met mijn collega sprong ik in het diepe en al zwemmende leerden we van onze eigen ervaringen en die van anderen. Ik vulde mijn kennis en vaardigheden als trainer aan met wat ik leerde als intervisiebegeleider en supervisor over groepsleren en groepsdynamica. Het is typisch Anita; “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik vertrouw erop dat ik het wel kan”.

Gaandeweg realiseerde ik me dat niet iedereen dezelfde leervoorkeur heeft en merkte ik dat niet iedereen die zich het gedachtengoed van het geweldloos verzet eigen heeft gemaakt hiermee ook groepen ouders is gaan trainen. Laat ik voorop stellen dat dit ook niet altijd het meest passend is, maar het is waardevol om het groepsaanbod te hebben voor ouders. 

Het geweldloos verzet leent zich er beslist voor om een krachtige en veilige leeromgeving te creëren waarin ouders van en met elkaar leren. Als geen ander verstaan en begrijpen zij elkaar in de weg die ze hebben afgelegd, de uitdagingen die ze getrotseerd hebben en de moed die ze opbrengen door zich aan te melden voor de oudertraining. De onderlinge erkenning zorgt voor wederzijdse stimulans. Iedereen ervaart weer hoe belangrijk het is om zich gesteund te weten en support te kunnen vragen. Om open te kunnen zijn over hoe het echt gaat zonder bang te hoeven zijn voor goed bedoelde adviezen, onbegrip of een oordeel.

In de afgelopen tien jaar heb ik een gestructureerd trainingsprogramma ontwikkeld, waar het werkboek Stevig staan in je ouderschap een uitkomst van is. Het is mijn missie dat ouders zich de methode eigen maken en zich erin thuis gaan voelen, zodat de taal, de houding en de interventies op den duur als vanzelfsprekend van binnenuit gaan komen.

Denk jij al lezende, ja hier herken ik me in, dit wil ik ook voor ouders? Wellicht is het dan wel wat voor jou om mijn co-trainer te worden! Ik heb een module ontworpen waarbij we samen een aantal groepstrainingen gaan geven, met als doel dat jij het na afloop van de module ook helemaal ziet zitten om zelf de groepstraining aan te bieden en vorm te geven binnen jouw praktijk of in jouw organisatie. Ik zou het fantastisch vinden als het groepsaanbod voor ouders zich steeds verder uitbreidt en overal op de kaart komt te staan.

Log in