Teamtraining in geweldloos verzet

Training voor teams

Geweldloos verzet is een nieuwe vorm van het uitoefenen van gezag. Kenmerkend aan de methode is dat het een samenhangend geheel van acties en interventies is, die je kunt inzetten om op constructieve en vastberaden wijze opstandig, ernstig brutaal of grensoverschrijdend gedrag van jongeren een halt toe te roepen.

Centraal staat dat de aanpak niet tot escalaties leidt. Je leert escalaties te voorkomen en een negatief interactiepatroon te doorbreken. De focus komt meer te liggen op zelfcontrole en op hoe je aanwezig wilt zijn tijdens groepsmomenten en in het individuele contact. Er wordt in de training aandacht besteed aan hoe jij op jezelf reflecteert en hoe je omgaat met je persoonlijke overtuigingen en je emoties.

Jongeren weten ons dikwijls moeiteloos te raken in dat wat gevoelig ligt. Tijdens de training ontdek je hoe het werkt bij jou en hoe je dat wat kwetsbaar is er kunt laten zijn in het contact. Je leert de provocaties en het uitdagende gedrag van de jongeren te weerstaan en met een overstijgende blik te kijken naar interacties en de onderlinge dynamiek. Tegelijkertijd ontdek je hoe je elke keer weer een stap naar voren kunt zetten waar het gaat om je aanwezigheid en beschikbaarheid.

Geweldloos verzet is een nieuwe vorm van het uitoefenen van gezag. Kenmerkend aan de methode is dat het een samenhangend geheel van acties en interventies is, die je kunt inzetten om op constructieve en vastberaden wijze opstandig, ernstig brutaal of grensoverschrijdend gedrag van jongeren een halt toe te roepen.

Centraal staat dat de aanpak niet tot escalaties leidt. Je leert escalaties te voorkomen en een negatief interactiepatroon te doorbreken. De focus komt meer te liggen op zelfcontrole en op hoe je aanwezig wilt zijn tijdens groepsmomenten en in het individuele contact. Er wordt in de training aandacht besteed aan hoe jij op jezelf reflecteert en hoe je omgaat met je persoonlijke overtuigingen en je emoties.

Training voor teams

Jongeren weten ons dikwijls moeiteloos te raken in dat wat gevoelig ligt. Tijdens de training ontdek je hoe het werkt bij jou en hoe je dat wat kwetsbaar is er kunt laten zijn in het contact. Je leert de provocaties en het uitdagende gedrag van de jongeren te weerstaan en met een overstijgende blik te kijken naar interacties en de onderlinge dynamiek. Tegelijkertijd ontdek je hoe je elke keer weer een stap naar voren kunt zetten waar het gaat om je aanwezigheid en beschikbaarheid.

Voor wie?

De training is bestemd voor een behandelteam van pedagogisch medewerkers, begeleiders of gezinshuisouders, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het leef- en behandelklimaat op een leef- /behandelgroep of in een gezinshuis. Er is zowel sprake van persoonlijke aandacht voor de individuele leerweg als van aandacht voor hoe je als team samen kunt werken vanuit de uitgangspunten van geweldloos verzet.

Inhoud van de training

We starten met een kennismaking om met elkaar te ontdekken waar het team nu staat (huidige situatie) waar het gaat om methodisch werken en het omgaan met macht, onmacht en machtstrijd. Vervolgens werken we uit waar het team verbeterkansen ziet en wil staan (gewenste situatie). In kaart wordt gebracht waar hindernissen worden verwacht en welke hulpbronnen er zijn, wat men haalbaar acht en wat de hoogste uitkomst zou kunnen zijn.

Globaal programma trainingsdag

Ochtend
  • Doornemen dagprogramma
  • Introductie van geweldloos verzet. De grondhouding en de essentie van aanwezig zijn.
  • Uitleg over de principes van geweldloos verzet met teamopdracht
  • Uitleg over de methodiek en bijbehorende opdracht in tweetallen
  • Zelfcontrole en emotieregulatie
Middag
  • De onderlinge (gezags)verhouding. Het innemen van je positie en plek. Prioriteiten stellen, aankondigen en vragen om een oplossing
  • Oefenen met rode knoppen indrukken en ingedrukt krijgen
  • Oefenen in de groep met doorbreken van interactiepatronen: Doe wat anders!
  • Evaluatie van de dag
Her en der kunnen zaken aangepast of toegespitst worden op basis van de bevindingen tijdens de kennismaking of voorbereiding.

Intervisie

De trainingsdag staat niet op zichzelf. Jullie maken op deze dag kennis met de uitgangspunten en de methodiek van geweldloos verzet. Het is een eerste verkenning in hoe dit van waarde kan zijn in jullie dagelijks handelen en het onderhouden van een betekenisvol contact met de jongeren (en hun ouders) op je groep/in het gezinshuis. Om het je verder eigen te maken is het van belang dat jullie actief aan de slag gaan met het nieuw geleerde en dat jullie met elkaar reflecteren op jullie werkervaringen.
Dit proces ondersteunen we graag met behulp van teamintervisie. Hiervoor komen we in ieder geval iedere 4 weken bij elkaar gedurende een periode van 20 weken. De intervisiebijeenkomsten nemen telkens twee uur in beslag.

Na deze 20 weken vindt er een evaluatie plaats en kan er voor gekozen worden om verder te gaan met de teamintervisie. Het is ook mogelijk om opnieuw een dag met elkaar te gaan zitten en aandacht te besteden aan het verder implementeren van de methodiek.

SKJ

Aan deze training worden accreditatiepunten toegekend door het SKJ. Voor de trainingsdag zijn dit 6,25 punten deskundigheidsbevordering. Daarnaast kun je de intervisiebijeenkomsten ( 10 uur) gebruiken voor het onderdeel reflectie. Je krijgt na de afronding een bewijs van deelname.

Je vindt de training onder het ID-nummer: SKJ211884, Training in Geweldloos Verzet.

Kosten

We gaan graag in overleg en maken op basis daarvan een offerte.

Heb je interesse in deze training of heb je vragen? Laat het ons weten. We helpen je graag!

Log in