Tweedaagse teamtraining ambulante gezinswerkers

groei door aandacht

Geweldloos verzet staat bekend als een behandelmethode voor het omgaan met kinderen, die grensoverschrijdend gedrag vertonen, maar is veel meer dan dat. Het is een manier van denken en van doen, die zorgt voor zelfbewust handelen en veerkracht. Wanneer je Geweldloos Verzet integreert in je houding en je handelen, draagt dit bij aan gedegen zelfreflectie, meer zelfvertrouwen en een verstevigd innerlijk kompas. Je weet wat je doet en waar je voor staat. De omgang met ouders en kinderen die zich uitdagend, intimiderend of verbaal agressief gedragen gaat je beter af.

Kenmerkend aan de methode is dat het een samenhangend geheel is van interventies en maatregelen, die je kunt inzetten om op constructieve en vastberaden wijze aan het werk te gaan in gezinnen. Centraal staat dat de aanpak niet tot escalaties leidt. Je leert escalaties te begrijpen en wat er voor nodig is om een negatieve neerwaartse spiraal van verbaal en/of fysiek geweld te doorbreken. Er wordt in de training aandacht besteed aan hoe je op jezelf reflecteert en hoe je omgaat met je persoonlijke overtuigingen en emoties. Je leert de houding en zienswijze van het geweldloos verzet te integreren in je eigen werkwijze en je manier van aanwezig zijn.

Geweldloos verzet staat bekend als een behandelmethode voor het omgaan met kinderen, die grensoverschrijdend gedrag vertonen, maar is veel meer dan dat. Het is een manier van denken en van doen, die zorgt voor zelfbewust handelen en veerkracht. Wanneer je Geweldloos Verzet integreert in je houding en je handelen, draagt dit bij aan gedegen zelfreflectie, meer zelfvertrouwen en een verstevigd innerlijk kompas. Je weet wat je doet en waar je voor staat. De omgang met ouders en kinderen die zich uitdagend, intimiderend of verbaal agressief gedragen gaat je beter af.
Kenmerkend aan de methode is dat het een samenhangend geheel is van interventies en maatregelen, die je kunt inzetten om op constructieve en vastberaden wijze aan het werk te gaan in gezinnen. Centraal staat dat de aanpak niet tot escalaties leidt. Je leert escalaties te begrijpen en wat er voor nodig is om een negatieve neerwaartse spiraal van verbaal en/of fysiek geweld te doorbreken. Er wordt in de training aandacht besteed aan hoe je op jezelf reflecteert en hoe je omgaat met je persoonlijke overtuigingen en emoties. Je leert de houding en zienswijze van het geweldloos verzet te integreren in je eigen werkwijze en je manier van aanwezig zijn.

Voor wie?

De training is bestemd voor een team van ambulante gezinswerkers, die in hun dagelijks werk interveniëren in crisissituaties en/of langdurig gezinsbehandeling bieden. Er is zowel sprake van persoonlijke aandacht voor de individuele leerweg als van aandacht voor hoe je als team gezamenlijk kunt werken vanuit de uitgangspunten van het geweldloos verzet.

Doelstelling

Na het volgen van deze  training:

Inhoud van de training

Globaal programma trainingsdag 1: Geweldloos verzet in jezelf

Ochtend
 • Pijlers van geweldloos verzet; aanwezigheid, zelfcontrole, doorbreken escalatiepatronen, waakzame zorg, transparantie, relatie- en herstelgebaren
 • Zelfcontrole en emotieregulatie: Rode knoppen, trap van spanning.
 • Omgaan met macht, onmacht en machtsstrijd. Je bewegen in de machtsdriehoek. Van onmacht naar kracht, veerkracht en daadkracht.
 • Escalatiepatronen; een andere kijk op dader- en slachtofferposities in gezinnen.
Middag
 • Kompas van attitudes en beïnvloedingsstrategieën. Eigen positie, focus, werkrelatie, mededogen, verzet ten opzichte van gedrag wat niet langer kan blijven voortbestaan.
 • Meerzijdig partijdig zijn in woord en daad.
 • Evaluatie van de dag

Globaal programma trainingsdag 2: Aan de slag met geweldloos verzet in gezinnen

Ochtend

 • Een brug slaan: interventies onder de verzetspijler en de relatiepijler.
 • Waakzame zorg, choose your battles en aankondigen.
 • Met ouders in gesprek over emotieregulatie, oplopende spanningen en doorbreken escalatiepatronen, triades, allianties en coalities.
 • Inzet steun en supportpersonen. De meerwaarde en de praktische organisatie.

Middag

 • Aandacht voor de relatie, relatiegebaren en herstellen.
 • Eigen casuïstiek uitwerken. Wat kun je wanneer inzetten vanuit het geweldloos verzet?
 • Evaluatie van de dag

Terugkombijeenkomsten

De trainingsdagen worden vervolgd met twee terugkombijeenkomsten, die elk een dagdeel van 3,5 uur beslaan. Tijdens de terugkombijeenkomsten kan er aandacht zijn voor eigen inbreng, verdieping van thema’s, zelfreflectie en intervisie. We gebruiken hiervoor o.a. het intervisiespel van Geweldloos Verzet (uitgebracht door Ilse van den Heuvel en Colette Montens). We inventariseren voor de terugkombijeenkomsten waar de nadruk op mag komen te liggen.

SKJ

Aan deze training worden accreditatiepunten toegekend door het SKJ. Dit zijn 20 punten voor deskundigheidsbevordering. Je krijgt na afloop een bewijs van deelname. Je vindt de training onder het ID-nummer: SKJ212449, Teamtraining voor ambulante gezinswerkers in de methode geweldloos verzet.

Kosten

We gaan graag in overleg en maken op basis daarvan een offerte.

Heb je interesse in deze training of heb je vragen? Laat het ons weten. We helpen je graag!

Log in